Frontcovers integritetspolicy

Giltig från och med: 2018-05-25

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Därför har vi kompletterat våra köpvillkor med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi på Frontcover  hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Frontcover (”Frontcover”, ”vi”, ”oss”), org. nr. 830429-xxxx, med adress Wilhelm boys väg 2, 176 76 Järfälla, e-mail: [email protected] och dig som kund (”du”), när vi samlar in uppgifter från dig när du skapar ett konto, alternativt genomför en beställning, på www.frontcover.se (”Webbplats”). 

1. ALLMÄNT 
1.1 Frontcover är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för de Personuppgifter du lämnar till oss på Frontcover, då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Detta i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”). Med ”Personuppgifter” menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan t.ex. vara namn, adress och IP- adress. Vilka Personuppgifter vi samlar in, och till vilka ändamål, framgår av denna Personuppgiftspolicy. 

2. SAMTYCKE 
2.1 Genom att klicka i  ”Jag godkänner Personuppgiftspolicyn” -rutan vid registrering av uppgifter i kassan, samtycker du till att vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. 

2.2 Du kan när som helst återta ditt samtycke till delar eller hela behandlingen av dina Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy, inkluderat samtycket för direktreklam. Du gör detta genom att underrätta Frontcover om detta skriftligen, via e-mail eller post. 

3. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS 
3.1 Vi samlar in och använder följande Personuppgifter: a) Fullständigt namn, b) Adress, c) Telefonnummer/mobilnummer, och; d) E-post. 

3.2 Vänligen uppmärksamma att Frontcover inte kan genomföra din beställning, eller skapa ett användarkonto för dig på Webbplatsen, om du inte uppger de Personuppgifter till oss som nämns ovan i 3.1. 

3.3 När du genomför ett köp eller skapar ett användarkonto på Hemsidan kommer även viss information inhämtas automatiskt av oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande:  
a) Information om hur du har genomfört ett köp och hur du använder ditt användarkonto.  
b) Teknisk information, som kan innefatta den URL som du använder för att får åtkomst till Webbplatsen, din IP-adress, unique device ID, vilket språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks och datorprestanda, information om vilket operativsystem du använder.  
c) Lokaliseringsuppgifter. 

3.4 Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom teknologier så som cookies, beaconspixl-taggar och lokal lagring från din webbläsare eller enhet. Mer information om hur vi använder oss av cookies och liknade teknologier, och hur du som kund kan förhindra detta, finner du i vår Cookie Policy. 

4. ÄNDAMÅLEN 
4.1 Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna framförallt för ändamålet att kunna genomföra din beställning via Webbplatsen, och för att kunna erbjuda dig en smidigare beställningsprocess om du skapar ett användarkonto hos oss på Frontcover. 

4.2 Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din upplevelse på vår Webbplats och slutligen även för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Webbplatsen. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra förpliktelse enligt lag. 

4.3 Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för att kunna skicka dig, information om Frontcover via email eller post, vilket innefattar marknadsföring av Frontcovers varor och tjänster, samt närstående samarbetspartners varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan obeställd reklam (direktmarknadsföring). 

4.4 Skulle du inte vilja att vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan du alltid kontakta oss, samt ta tillbaka tidigare lämnade samtycken. 

5. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN 
5.1 Frontcover är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandlingen av dina Personuppgifter sker lagenligt. 

5.2 Frontcover kan använda sig av Personuppgiftsbiträden för att kunna behandla dina Personuppgifter enligt de ovan angivna ändamålen. Detta kan t.ex. handla om IT-support, de som tillhandahåller våra servrar, de som utför kundanalyser och de som analyserar användarupplevelsen. Sådana underleverantörer kommer att ha samma skyldigheter som Frontcover beträffande behandlingen av dina Personuppgifter. 

5.3 Då våra Personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna befinna sig både innanför och utanför EU/EES, kan dina Personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES, där du kan ha ett lägre skydd för dina Personuppgifter. 

5.4 Frontcover kan komma att dela och överföra dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra problem med säkerhet eller teknik. 

5.5 Frontcover kan komma att dela och föra över dina Personuppgifter till tredje part, men endast för de angivna ändamålen i Avsnitt 4. 

5.6 Frontcover använder sig av flera tredjepartsleverantörer för betalningar som du gör till Frontcover. Detta innebär att Frontcover inte behandlar din betalningsinformation, som t.ex. information om dina bankkort eller kreditkort. Vänligen uppmärksamma att sådan information som du uppger till en tredjepartsleverantör, vars webbplats och tjänst är integrerad till vår Webbplats, kommer att uppges till den tredje parten. Din betalningsinformation kommer därför att behandlas enligt sådan tredjepartleverantörs användaravtal och personuppgiftspolicy. För sådana tredjepartsleverantörer, förstår du och godkänner att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. 

6. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN 
6.1 Om Frontcover skulle utföra ändringar i denna Personuppgiftspolicy, kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna i denna policy. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring utefter vad som är lämpligt för omständigheterna, och om det så även krävs av lag, kommer vi att be om ditt samtycke. 

7. SÄKERHET  
7.1 Du ska alltid känna dig trygg när du uppger Personuppgifter till Frontcover. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter som behandlas. 

8. ÖVRIGT 
8.1 Frontcover är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, vid skriftlig förfrågan, få information om vilka Personuppgifter som vi på Frontcover har registrerat. Frontcover kommer på uppdrag av dig eller på eget initiativ korrigera Personuppgifter som visar sig vara inkorrekta eller vilseledande. Du kan även när som helst begära att vi raderar eller blockerar dina Personuppgifter. Vi understryker dock att om vi enligt lag är skyldiga att förvara dina Personuppgifter, så kan dina Personuppgifter endast blockeras. 

8.2 Frontcover har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av denna Personuppgiftspolicy. Vidare så har Frontcover rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy. 

8.3 Om det sker förändringar i ägandet av Frontcovers verksamhet, har vi rätt att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda dig ett användarvänligt användarkonto, och en bra upplevelse vid beställning. Eventuella nya ägare lyder under de åtaganden och skyldigheter vi åtagit oss enligt denna Personuppgiftspolicy. 

8.4 Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter eller om du vill ha ett utdrag av vilka Personuppgifter vi behandlar, så tveka inte att höra av dig till oss på Frontcover. Du hittar oss via kontaktuppgifterna i Avsnitt 1.1. 

 

Följande lagras hos oss i vårt system:

I Kundregistret:

 • Namn, adress,  telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Orderlista
 • Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

I Orderregistret

 • Kundnummer
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post 
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor
 • Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

I Bevakningsregistret

 • e-post

Vi raderar dina kunduppgifter inom ett år från ditt köp.